Forretningsbetingelser for internetbutikken

§ 1.

Indledende bestemmelser

1.1. Nærværende forretningsbetingelser omfatter såvel forbrugere som   Forretningsdrivende, der gør brug af internetbutikken.

1.2. Administrator af persondata, som behandles i forbindelse med nedennævnte forretningsbetingelser, er Leverandøren.

1.3. Persondata anvendes til de formål og i det omfang, og med afsæt  i de principper, som er angivet i privatlivspolitikken, som er offentliggjort på Internetbutikkens internetside.

1.4. Det er frivilligt, om man ønsker at afgive personoplysninger.

1.5. Enhver, hvis oplysninger anvendes af Leverandøren, har ret til Adgang til at se indholdet af disse, og ret til at aktualisere eller rette disse.

 

§ 2.

Definitioner

2.1. Sælger – fysisk person, som driver erhvervsvirksomhed

2.2  kunde – enhver person eller enhed, som foretager køb via Butikken

2.3. Forretningsbetingelserne – nærværende Forretningsbetingelser for Butikken

2.4. Bestilling – Kundens viljeserklæring, afgivet ved hjælp af Bestillingsformularen, som har til hensigt at indgå en umiddelbar købsaftale om et produkt eller flere produkter med Sælgeren.

2.5. Bestilling – Kundens viljeserklæring, afgivet ved hjælp af Bestillingsformularen

2.6. Konto – Kundens Konto i butikken, her befinder de oplysninger sig, som kunden har afgivet, samt oplysninger om de at kunden afgivne Bestillinger i Butikken.

2.7. Registreringsformular – formular som er tilgængelig i Butikken, som gør det muligt at oprette en Konto.

2.8. Bestillingsformular – en interaktiv formular, som er tilgængelig i Butikken, og som muliggør afgivelse af Bestillinger, i særdeleshed gennem tilføjelse af Produkter til Indkøbskurven samt definering af betingelserne for Salgsaftalen, herunder leverings- og betalingsbetingelser.

2.9. Indkøbskurven– et element af Butikkens computerprogram, hvor man kan se de af kunden valgte Produkter til indkøb, og hvor der også er mulighed for at modificere oplysninger om Bestillingen, i særdeleshed antallet af produkter.

 

 

§ 3.

GENEREL INFORMATION

3.1. Det er ikke nødvendigt at oprette en konto, for at se på Butikkens assortiment. Kundens afgivelse af Bestilling på produkter, som befinder sig i Butikkens assortiment, er enten mulig efter at have oprettet en Konto i overensstemmelse med gældende bestemmelser, eller gennem angivelse af de nødvendige person- og adresseoplysninger, som gør det muligt at gennemføre Bestillingen uden oprettelse af en Konto.

3.2. De priser, som oplyses i butikken, er angivet i danske kroner og er bruttopriser (inklusive moms).

3.3. Det endelige beløb, som Kunden skal betale, består af produktets pris samt leveringsomkostninger (herunder gebyr for transport, levering og postydelser), om hvilke Kunden informeres på Butikkens Internetsider i forbindelse med afgivelse af Bestilling, herunder i det øjeblik hvor kunden erklærer, at ville indgå en Købsaftale.

 

 

§ 4.

Oprettelse af konto i Butikken

 

4.1. For at oprette en Konto i Butikken, er det nødvendigt at udfylde Registreringsformularen.

4.2. Det er gratis at oprette en Konto i Butikken.

4.3. Man logger sig på kontoen ved at angive brugernavn og adgangskode, som er fastsat i Registreringsformularen.

4.4. Kunden har til enhver tid mulighed for, uden at angive årsager hertil eller at bære nogen form for gebyrer herfor, at lukke og fjerne Kontoen, gennem fremsendelse af krav herom til Sælgeren, i særdeleshed via elektronisk post eller kontaktformularen, som befinder sig i fanebladet Kontakt.

 

§ 5.

Leveringsmetode og betaling

5.1. De bestilte produkter leveres ved postforsendelse

5.2. Kunden kan gøre brug af følgende betalingsmuligheder:

a)     Betaling ved DOTPAY   

b)     Elektronisk betaling – det anbefalede system er Transferwise https://transferwise.com/

c)      Paypal

d)     Betaling med betalingskort

5.3. Levering af Produktet til Kunden er belagt med gebyr. Produktets leveringsomkostninger (herunder gebyr for transport, levering og postydelser) vises til Kunden under afgivelse af Bestilling, og også  i det øjeblik hvor kunden erklærer, at ville indgå en Købsaftale.

5.4 Leveringsfristen for Produkter til Kunden udgør fra 5-10 Arbejdsdage – forsendelsen betjenes af et lager, som befinder sig udenfor Danmarks grænser.

5.5. Betalingsfrist Kunden er forpligtet til at foretage betaling indenfor en frist af 3 kalenderdage  fra købsdatoen. Efter denne frist vil Bestillingen automatisk blive annulleret.

 

 

§ 6.

Ret til returnering af den købte vare

6.1. Forbrugere har indenfor en frist af 14 dage fra købet ret til at returnere varen uden at angive årsagen hertil.

6.2. Forbrugere kan træde tilbage fra købet, ved at indlevere en erklæring til Sælgeren om tilbagetræden fra købet.

6.3. Forbrugeren bærer de direkte omkostninger ved returnering af Produktet.

6.4. Reklamation skal anmeldes ved elektronisk post til adressen

admin@demodex.dk

 

§ 7.

Afsluttende bestemmelser

7.1. Leverandøren forbeholder sig ret til af væsentlige årsager at foretage ændringer i Forretningsbetingelserne, hvilket er: ændring af lovgivningen; ændring af betalings- og leveringsmetoder – i det omfang disse ændringer har indflydelse på gennemførelse af nærværende Forretningsbetingelser.

7.2. For forhold, som ikke er reguleret af nærværende Forretningsbetingelser, anvendes almindeligt gældende bestemmelser indenfor polsk lovgivning, i særdeleshed:  Civilkodekset; Lov om serviceydelser i elektronisk form af 15. juli 2002.