Beskyttelse af persondata

Vi gør os vores yderste anstrengelser, for at hver enkelt kunde kan føle sig sikker og kan foretage sine indkøb i vores butik på en sikker måde. Persondata, som det er nødvendigt at angive for at foretage et køb, er underlagt en særlig beskyttelse

Vi gør opmærksom på, at vores butik har implementeret den politik til beskyttelse af persondata, som er krævet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse – herefter kaldet: “Persondataforordningen” og overholder betingelserne for databeskyttelse på et højt niveau, blandt andet gennem:

Dine persondata tjener udelukkende til gennemførelsen af din bestilling, og kun hvis det er nødvendigt for at gennemføre bestillingen, overdrages disse til tredjemand, som er med til at gennemføre bestillingen, fx kurerfirmaet Royal Mail samt internetbetalingsformidleren DOTPAY.

Newsletter og fremsendelse af mail sker kun, såfremt du samtykker i at modtage sådanne.

Tak for din tillid!